SCIOS

Wij helpen u met al uw SCIOS vraagstukken

ISO2HANDLE is een platform dat ondernemers ondersteunt in beheer van diverse normschema's en wetgeving. Dit doen we samen met partners die u kunnen adviseren over de invulling van relevante normen en wetgeving. Bent u benieuwd hoe we u kunnen helpen met uw vraagstuk? Neem dan contact met ons op op: +31(0)853011772 of start een gratis proefaccount.

Google reviews

 • Maike Korthout

  ISO2HANDLE heeft een top systeem wat flexibel in te zetten is voor elk bedrijf. Met de voorzetten die standaard in het systeem zitten, kun je als klein bedrijf op een praktische manier een managementsysteem opzetten. Het is ook mogelijk alles zelf te doen, waardoor het ook aansluit op de systemen van grote bedrijven. Daarnaast is de service en ondersteuning goed, en wordt er altijd met je meegedacht. Ik werk als partner nauw samen met ISO2HANDLE en zou dit zeker niet meer anders willen!

 • Glenn Saber

  ISO2Handle is een top systeem om mee te werken en perfect om een audit mee te behalen. Overzichtelijk, makkelijk om mee te werken en vooral de medewerking vanuit de ontwikkelaars is erg goed. Het systeem biedt zoveel potentie dat er nog heel veel moois gaat komen en het kan niet anders dan dat dit hét systeem voor de toekomst gaat zijn op het gebied van kwaliteit en veiligheid.

 • A. Schroder

  Handig systeem
  Handig systeem, user-friendly, met agenda, deels ook zelf makkelijk in te richten, waardoor je geen enkele stap over het hoofd ziet en je wordt geholpen met het going-business gaan van het kwaliteitshandboek.
  Goede service.

 • W. Bommel

  Wij zijn eindgebruiker van ISO2Handle en dit managementsysteem bevalt ons tot op heden uitstekend. ISO2Handle is een veelomvattend systeem met registraties, documentatie etc. op uiteenlopende (deel)gebieden. Mogelijkheden die we in de toekomst verder gaan benutten voor ons ISO9001:2015 management systeem. Daarnaast is de prijs/kwaliteit verhouding prima en levert ISO2Handle goede support, aanrader dus!

 • Albert M

  Hands' on en betrouwbaar
  Bij ISO2HANDLE is service geen afdeling, maar het zit in hun "dna". Ik krijg steeds heel snel antwoord op vragen. Het is fijn dat de medewerkers van ISO2HANDLE zich ook na de aankoop blijven inzetten voor mijn maximale klanttevredenheid. Fijn om mee samen te werken. Sterk aanbevolen!

 • W. Bommel

  Dé manier om managementsystemen te digitaliseren!

Waarom kiezen voor ISO2HANDLE?

SCIOS scope

De SCIOS-norm is een veiligheidscertificaat welke wordt uitgegeven aan de daartoe geschikt bevonden organisaties door de Stichting Certificering Inspectie en Onderhoud van Stookinstallaties (SCIOS). De stichting is een  toezichthoudende en certificerende instantie die belast met de keuring van technische installaties.

De certificatieregeling is onderverdeeld in de volgende deelregelingen:

 • Deelregeling voor inspectie en onderhoud van stookinstallaties
 • Deelregeling voor inspectie van elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen

Voordat een organisatie een SCIOS-certificaat krijgt toegewezen, zal het een kwaliteitsmanagementsysteem moeten gebruiken op basis van de NEN-EN ISO 9001-norm. Een bijkomende voorwaarde is dat de betrokken inspecteurs de door SCIOS erkende examens met goed gevolg hebben afgelegd voor de relevante scopes. De keuring die leidt tot de uitgifte van het SCIOS-certificaat wordt uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf en toont aan dat de onderneming in kwestie en haar medewerkers, beschikken over voldoende deskundigheid.

 

De systematiek welke SCIOS heeft opgezet, richt zich op het onderhoud, reguliere keuringen en inspectie bij ingebruikname van stookinstallaties. Ook het afmeldsysteem voor keuring en onderhoud wordt door SCIOS beheert.

Alle bevindingen ten aanzien van een keuring worden verwerkt in een verslag. In deze rapportage staat ook vermeld op welke datum de keuring is uitgevoerd, welk bedrijf de verantwoordelijkheid draagt voor de keuring en indien onderhoud nodig is wordt dit nader gespecificeerd. Het noodzakelijke onderhoud vindt binnen twee weken na de signalering plaats en ook deze informatie wordt verwerkt met behulp van het afmeldsysteem.

Een keuring van de stookinstallatie bestaat uit de volgende onderdelen:

 • de afstelling voor verbranding
 • het systeem voor de toevoer van brandstof en verbrandingsluchtafvoer van verbrandingsgassen

In zeven scopes wordt de exacte technische invulling van de wettelijke voorschriften uitgewerkt voor de verschillende type stookinstallaties. Dit geldt ook voor de metingen en brandstoftoevoerleidingen.

De zeven scopes omvatten de volgende onderdelen:

 • Scope 1 Atmosferische verwarmingsketels en luchtverhitters
 • Scope 2 Warmwaterketels & luchtverhitters met ventilatorbranders
 • Scope 3 Stoomketels en heetwaterketels
 • Scope 4 Verbrandingsmotoren en -turbines
 • Scope 5 Bijzondere industriële installaties
 • Scope 5a Installaties gestookt op vaste brandstoffen
 • Scope 6 Emissiemetingen
 • Scope 7 brandstofleidingen

Scope 7 Brandstofleidingen

Een onderdeel is van de keuringsverplichting voor de stookinstallatie is de keuring van brandstoftoevoersystemen. Met andere woorden: deze keuring vindt gelijktijdig plaats met de keuring van de stookinstallatie.

Bij een keuring heeft de SCIOS-inspecteur de vrijheid om te bepalen welke elementen hij wenst te keuren. Een inspectie van de situatie ter plekke, in combinatie met de bevindingen uit het laatste keuringsrapport vormen de basis van zijn of haar beslissing. Indien de keuringsresultaten naar wens zijn, zal de SCIOS-inspecteur een verklaring van ‘geen bezwaar’ afgeven voor de brandstoftoevoerleidingen.

Belangrijke aandachtspunten is de aangetroffen staat van de leiding en het functioneren van de afsluiters. De inspecteur beoordeelt ook de eventueel aanwezige regel- en beveiligingsapparatuur. Hierbij wordt gekeken naar de vraag of de installatie voldoet aan de geldende eisen voor veiligheid en milieu. De keuring kan daarnaast ook een lekdichtheidstest bevatten.

De opdracht voor de keuring van de brandstoftoevoerleiding dient door de drijver apart worden gegeven. Deze keuring kan gelijktijdig plaatsvinden als de keuring voor de gehele installatie. Als ondernemer bent u vrij dit aan te geven bij het verstrekken van de opdracht.

In scope 7 staat de keuring voor brandstoftoevoerleidingen apart vermeld en deze omvat drie specifieke onderdelen:

 • Scope 7a (ontwerpdruk ≤ 0,5 bar) voor gebouwgebonden en licht industriële toepassingen

In de meeste gevallen vallen de aardgasleidingen onder deze scope.

 • Scope 7b (ontwerpdruk > 0,5 bar) voor industriële toepassingen.

In sommige gevallen vallen aardgasleidingen onder deze scope. Door afwijkende besluitvormingen kunnen andere inspectiefrequenties van toepassing zijn. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om het Bouwbesluit. In het Activiteiten besluit staat de minimale frequentie van de keuring.

scope 7c (olieleidingen)

In deze scope kan het betrekking hebben op gebouwgebonden toestellen, maar ook om industriële toestellen.

Gelijkwaardigheid

Voor alle lidstaten binnen de Europese Unie geldt het principe van de gelijkwaardigheid. Dit komt er kortweg op neer dat een bedrijf uit een EU-lidstaat, in Nederland een keuring uitvoert, maar niet in Nederland is gevestigd, deze eerst de gelijkwaardigheid van het kwaliteitssysteem van het land van herkomst moet aantonen. In Nederland is de Raad voor Accreditatie hiermee belast.

 

Standaard in ISO2HANDLE

Al uw documentatie op één plek in de cloud

Met ISO2HANDLE heeft u altijd al uw documentatie op één plek, online en in de cloud. Al deze documentatie werkt met elkaar samen waardoor u nooit zaken dubbel hoeft vast te leggen. Daarnaast bevat ISO2HANDLE automatisch revisiebeheer. U kunt daardoor altijd zien wat wanneer is aangepast door wie en u raakt dus nooit iets kwijt. Mist u stappen, wilt u stappen uitzetten of verbergen voor bepaalde groepen? Geen probleem, in ISO2HANDLE kunt u dit moeiteloos zelf instellen.

Al uw registraties op één plek in de cloud

ISO2HANDLE biedt alle registraties die u nodig heeft voor uw normen en of brancherichtlijnen. Wij zetten hiervoor formulieren voor u klaar. Deze formulieren zijn zeer toegankelijk op zowel mobiel, tablet als op uw desktop en werken met elkaar samen waardoor u nooit zaken dubbel hoeft in te vullen. U kunt zelf formulieren uitbreiden, aanpassen, uitschakelen of toevoegen.

Excel import & export

U kunt in ISO2HANDLE snel en eenvoudig al uw registraties importeren, exporteren en aanpassen met de Excel module. Dit scheelt tijd en geld.

Geavanceerde live rapportages

ISO2HANDLE heeft een zeer geavanceerde rapportagemodule. Hierin kunt u van ieder formulier de inhoud van alle registraties gebruiken als datapoints in tal van grafieken. Wij doen hierin een voorzet maar als u het anders wilt zien dan kunt u zo veel grafieken maken als u wilt. Over ieder denkbare X- en Y-as met filters, diverse lijnen en historie. Deze grafieken kunt u vervolgens op uw eigen dashboards toevoegen zodat u altijd in control bent.

Al uw bestanden centraal met revisiebeheer

U kunt binnen ISO2HANDLE bestanden uploaden bij stappen, formulieren, maatregelen of andere relevante items. Dit geüploade bestand heeft zijn eigen authorisatiemogelijkheden en is vervolgens op andere plekken opnieuw te koppelen. Bestanden hebben binnen ISO2HANDLE ook eigen revisiebeheer waardoor u altijd met de laatste versie werkt.

Integraal maatregelen beheer

Op tal van plekken in uw managementsysteem wilt u de mogelijkheid hebben om maatregelen te registreren. Binnen ISO2HANDLE kan dit en kunt u live overzichten maken van welke maatregelen waar nog open staan en voor wie.

Universele workflows

Binnen ISO2HANDLE kunt u automatische workflows maken met notificaties. Zo kunt u instellen dat als er een maatregel wordt gemaakt, de toegewezen persoon hier automatisch een mail van krijgt. Zodra deze persoon de maatregel op “afgerond” zet krijgt de indiener hier bericht van. ISO2HANDLE doet hierin een voorzet maar als u het anders wilt zien dan kunt u dit instellen zoals u wilt.

Notificaties

Zorg dat uw mensen altijd up-to-date zijn met live dashboards en notificaties. U kunt zelf instellen wanneer u vindt dat er een notificatie uitgestuurd moet worden en naar wie. Bijvoorbeeld: stuur een notificatie naar persoon X, Y en Z wanneer de “status” wijzigt van een klacht naar “A” of “B”. Stuur de inhoud van deze klacht mee in de mail en laat mij de mail aanvullen met een additioneel bericht.

Geavanceerd authorisatiemodel

Binnen ISO2HANDLE kunt u accounts toevoegen voor uw medewerkers. Vervolgens kunt u mensen toevoegen aan groepen die lees- of schrijfrechten hebben op stappen, formulieren, bestanden en grafieken. ISO2HANDLE doet hier in een voorzet, maar als u het anders wilt dan kunt u dit zelf instellen.

Geavanceerd gebruikersbeheer

U kunt gebruikers één voor één toevoegen of als bulkactie vanuit Excel. Deze gebruikers kunt u in groepen plaatsen die hun eigen rechten hebben. U kunt ook accounts toegang geven voor een bepaalde periode. Dit is bijvoorbeeld handig voor externe auditors.

Tweetalig

ISO2HANDLE is volledig tweetalig. U kunt met een simpele muisklik het hele platform dus Engelstalig of Nederlandstalig instellen.

Download uw handboek

Ieder handboek dat u maakt in ISO2HANDLE is volledig te downloaden naar Word, PDF of als print. Uw links, bestanden en formulieren worden hier automatisch aan toegevoegd.

Start je gratis demo