GMP+

Wij helpen u met al uw GMP+ vraagstukken

ISO2HANDLE is een platform dat ondernemers ondersteunt in beheer van diverse normschema's en wetgeving. Dit doen we samen met partners die u kunnen adviseren over de invulling van relevante normen en wetgeving. Bent u benieuwd hoe we u kunnen helpen met uw vraagstuk? Neem dan contact met ons op.

Google reviews

 • Maike Korthout

  ISO2HANDLE heeft een top systeem wat flexibel in te zetten is voor elk bedrijf. Met de voorzetten die standaard in het systeem zitten, kun je als klein bedrijf op een praktische manier een managementsysteem opzetten. Het is ook mogelijk alles zelf te doen, waardoor het ook aansluit op de systemen van grote bedrijven. Daarnaast is de service en ondersteuning goed, en wordt er altijd met je meegedacht. Ik werk als partner nauw samen met ISO2HANDLE en zou dit zeker niet meer anders willen!

 • Glenn Saber

  ISO2Handle is een top systeem om mee te werken en perfect om een audit mee te behalen. Overzichtelijk, makkelijk om mee te werken en vooral de medewerking vanuit de ontwikkelaars is erg goed. Het systeem biedt zoveel potentie dat er nog heel veel moois gaat komen en het kan niet anders dan dat dit hét systeem voor de toekomst gaat zijn op het gebied van kwaliteit en veiligheid.

 • A. Schroder

  Handig systeem
  Handig systeem, user-friendly, met agenda, deels ook zelf makkelijk in te richten, waardoor je geen enkele stap over het hoofd ziet en je wordt geholpen met het going-business gaan van het kwaliteitshandboek.
  Goede service.

 • W. Bommel

  Wij zijn eindgebruiker van ISO2Handle en dit managementsysteem bevalt ons tot op heden uitstekend. ISO2Handle is een veelomvattend systeem met registraties, documentatie etc. op uiteenlopende (deel)gebieden. Mogelijkheden die we in de toekomst verder gaan benutten voor ons ISO9001:2015 management systeem. Daarnaast is de prijs/kwaliteit verhouding prima en levert ISO2Handle goede support, aanrader dus!

 • Albert M

  Hands' on en betrouwbaar
  Bij ISO2HANDLE is service geen afdeling, maar het zit in hun "dna". Ik krijg steeds heel snel antwoord op vragen. Het is fijn dat de medewerkers van ISO2HANDLE zich ook na de aankoop blijven inzetten voor mijn maximale klanttevredenheid. Fijn om mee samen te werken. Sterk aanbevolen!

 • W. Bommel

  Dé manier om managementsystemen te digitaliseren!

Waarom kiezen voor ISO2HANDLE?

 • Alle benodigde aspecten geborgd in één systeem.
 • Binnen 5 min aan de slag.
 • Korte doorlooptijd.
 • Altijd up-to-date.
 • Naadloze integratie met uw andere normen / certificaten.
 • Advies op maat van onze partners.
 • Goede klantenservice.
 • Geen verborgen kosten.

Wat is GMP Plus

GMP, ofwel Good Manufacturing Practice, betekent niks anders dan de juiste manier van produceren. Met andere woorden, de GMP-norm definieert de manier waarop een product is samengesteld en is geproduceerd. De ‘Plus’ refereert aan het gegeven dat de HACCP-norm is toegevoegd aan de reguliere GMP-norm.

Ter verduidelijking: daar de HACCP-norm een risico-inventarisatie voor voedingsmiddelen is, wordt deze gebruikt als aanvulling op de bestaande GMP norm. In Nederland wordt de GMP-norm gebruikt om waarborgen te realiseren voor de kwaliteit en veiligheid van diervoeder.

De Nederlandse vee- en vleessector kent veel controles om de kwaliteit te waarborgen. In tegenstelling tot veel andere sectoren zijn deze controles zeer gangbaar. Deze controles komen de uiteindelijke kwaliteit en veiligheid in de gehele voedselketen ten goede. Een direct gevolg is dat het gebruik van de GMP Plus-norm de laatste jaren steeds belangrijker wordt. Een goede controle en de daarmee verbonden garanties inzake de voedselveiligheid voor de dieren heeft immers ook impact op de kwaliteit en veiligheid van andere producten zoals melk, vlees en eieren.

 

Waarom is GMP+ belangrijk?

De GMP+ norm is van belang, in verband met de impact op de voedselveiligheid. Sinds januari 2016 is de norm niet alleen van toepassing op het productieproces, maar is het ook van doorslaggevende betekenis voor de omzet en afzet van diervoeders. Vanaf die datum is het enkel mogelijk om diervoederproducten te kopen bij leveranciers die op een zogenaamde witte lijst staan. In vaktermen hebben we het dan over het ‘SecureFeed’  programma. Een leverancier die een vermelding op deze witte lijst wil krijgen, dient te beschikken over een certificering voor zowel GMP Plus als voor SecureFeed. Sterker nog, ontbreekt een van beide certificaten, dan mogen de producten niet worden afgenomen door zuivelproducenten. Kortom, beide certificaten zijn essentieel en zorgen voor behoud van omzet.

 

GMP+ in verschillende branches

Vooral in de voedselindustrie is de GMP+ norm van belang. Daar staat tegenover dat voedselveiligheid niet beperkt moet zijn tot enkele sectoren, maar in de gehele voedselketen gegarandeerd moet worden. Om dat doel te bereiken zijn er verschillende soorten GMP+ certificaten. Elk certificaat is toegesneden op de behoefte van een specifieke groep bedrijven:

 • Producenten, handelaren, op- en overslagbedrijven:De GMP+ B1 Productie, handel en diensten norm is specifiek ontwikkeld voor producenten, handelaren en op- en overslagbedrijven van diervoeder.
 • Producenten van diervoederingrediënten: De GMP+ B2 Productie van diervoederingrediënten norm is specifiek gericht op producenten van industriële diervoederingrediënten. Hieronder valt ook de opslag en het verhandelen (verkoop)van industriële diervoederingrediënten.
 • Tussenhandelaren:De GMP+ B3 Handel, collectie en op- en overslag norm richt zich op tussenhandelaren van diervoeder. Hieronder vallen ook landwinkels e.d., omdat ook zij diervoeder leveren al dan niet als bijproduct.
 • Transportbedrijven:De GMP+ B4 Transport norm is gericht op transporteurs van diervoeder. Deze norm is ontwikkeld voor bedrijven die het transport via de weg, via kust- of binnenvaart, zeetransport en railtransport verzorgen.

Let op: het is niet uitgesloten dat uw onderneming wel betrokken is bij diervoeder, maar niet binnen een van de hierboven vermelde categorieën valt. Ook in dat geval is het mogelijk dat de GMP+ norm van toepassing is. In veel gevallen kan ISO2HANDLE u uitsluitsel geven over de toepasbaarheid van de GMP+ norm in uw situatie.

 

GMP Plus managementsysteem

Om de voedselveiligheid op de juiste wijze te kunnen garanderen, is het van belang dat de noodzakelijke veiligheidsprocessen zijn geïmplementeerd in uw organisatie of onderneming. Het aantoonbaar maken hiervan gebeurt door middel van een managementsysteem. In feite is dat niets anders dan het aanleggen van een handboek en het correct hanteren van de regels. In zo’n handboek worden tal van belangrijke processen, risico’s en maatregelen vastgelegd. Door het hanteren van zo’n handboek is het eenvoudig om de organisatie structuur te geven conform de gewenste norm. Het wordt door middel van een managementsysteem eenvoudiger om aan te tonen dat de voedselveiligheid in de organisatie serieus wordt genomen.

 

De voordelen van GMP+

GMP+ is meer dan een stel regels die gevolgd moeten worden. Wat de exacte meerwaarde voor u als ondernemer is, kan echter verschillen. Voor de ene organisatie zit die meerwaarde vooral in het commerciële gedeelte, voor een andere organisatie is het bieden van meer structuur juist een groter pluspunt.

In algemene zin zijn dit de voordelen:

 • Het GMP+ certificaat heeft een duidelijke commerciële waarde. Vanuit de markt is er juist vraag naar ondernemingen die gecertificeerd zijn, dergelijke ondernemingen zijn dus in staat om diervoeders te leveren aan melkveehouders. Zonder certificaat is dat niet mogelijk.
 • Kwaliteitskeurmerk: het GMP Plus certificaat is een sterk kwaliteitskeurmerk. Als ondernemer laat u hiermee zien dat u de kwaliteit en veiligheid van uw product serieus neemt.
 • Gecertificeerde bedrijven voldoen dankzij het certificaat aan de geldende wet- en regelgeving. Het certificaat werkt op die manier als waarborg.
 • ISO structuur: de GMP Plus norm heeft de structuur van de ISO 9001 norm als basis. Dit betekent in de praktijk dat het relatief eenvoudig is om ook andere normen te integreren zoals bijvoorbeeld ISI 22000.
 • De GMP+ norm verhoogt de klanttevredenheid.
 • Kostenverlaging.
 • Met het GMP+ certificaat onderscheid een onderneming zich van anderen door een professionele uitstraling.

 

Onze projectaanpak

De procedure voor het aanvragen van een GMP+ certificaat vraagt een goede voorbereiding. Dit betekent in de praktijk dat er een aantal stappen moeten worden genomen. ISO2HANDLE zorgt ervoor dat elke stap in dit proces succesvol kan worden doorlopen:

 1. 0-meting: een nulmeting is in feite een summiere indicatie van de actuele situatie. In veel gevallen wordt deze al uitgevoerd tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek en neemt het vaak niet meer dan een uur in beslag.
 2. Risicoanalyse: het uitvoeren van een risicoanalyse is een vast onderdeel van de norm.
 3. Opzetten managementsysteem: op basis van de bevindingen, de relevante eisen, risico’s en beheersmaatregelen wordt een managementsysteem opgezet.
 4. Vaststellen beleidscyclus en continue-verbeterproces: dit is de stap waarin het proces van beleids- en doelstellingenbepaling wordt vastgesteld, net als de vertaling ervan naar de organisatie.
 5. Implementeren managementsysteem: in deze stap wordt het managementsysteem geïmplementeerd door middel van workshops en andere activiteiten. Het doel hiervan is de betrokkenheid van uw medewerkers bij het hele project te vergroten.
 6. Interne audit: voorafgaand aan de feitelijke certificering wordt er een interne audit uitgevoerd door onze adviseur. Dit is in feite een laatste check om de kans op een succesvolle definitieve audit te vergroten.
 7. Certificering: in deze laatste stap reikt een onafhankelijke erkende certificerende instantie het certificaat uit. De rol van ISO2HANDLE bestaat hierbij vooral uit het adviseren omtrent de certificerende instantie.

Standaard in ISO2HANDLE

Al uw documentatie op één plek in de cloud

Met ISO2HANDLE heeft u altijd al uw documentatie op één plek, online en in de cloud. Al deze documentatie werkt met elkaar samen waardoor u nooit zaken dubbel hoeft vast te leggen. Daarnaast bevat ISO2HANDLE automatisch revisiebeheer. U kunt daardoor altijd zien wat wanneer is aangepast door wie en u raakt dus nooit iets kwijt. Mist u stappen, wilt u stappen uitzetten of verbergen voor bepaalde groepen? Geen probleem, in ISO2HANDLE kunt u dit moeiteloos zelf instellen.

Al uw registraties op één plek in de cloud

ISO2HANDLE biedt alle registraties die u nodig heeft voor uw normen en of brancherichtlijnen. Wij zetten hiervoor formulieren voor u klaar. Deze formulieren zijn zeer toegankelijk op zowel mobiel, tablet als op uw desktop en werken met elkaar samen waardoor u nooit zaken dubbel hoeft in te vullen. U kunt zelf formulieren uitbreiden, aanpassen, uitschakelen of toevoegen.

Excel import & export

U kunt in ISO2HANDLE snel en eenvoudig al uw registraties importeren, exporteren en aanpassen met de Excel module. Dit scheelt tijd en geld.

Geavanceerde live rapportages

ISO2HANDLE heeft een zeer geavanceerde rapportagemodule. Hierin kunt u van ieder formulier de inhoud van alle registraties gebruiken als datapoints in tal van grafieken. Wij doen hierin een voorzet maar als u het anders wilt zien dan kunt u zo veel grafieken maken als u wilt. Over ieder denkbare X- en Y-as met filters, diverse lijnen en historie. Deze grafieken kunt u vervolgens op uw eigen dashboards toevoegen zodat u altijd in control bent.

Al uw bestanden centraal met revisiebeheer

U kunt binnen ISO2HANDLE bestanden uploaden bij stappen, formulieren, maatregelen of andere relevante items. Dit geüploade bestand heeft zijn eigen authorisatiemogelijkheden en is vervolgens op andere plekken opnieuw te koppelen. Bestanden hebben binnen ISO2HANDLE ook eigen revisiebeheer waardoor u altijd met de laatste versie werkt.

Integraal maatregelen beheer

Op tal van plekken in uw managementsysteem wilt u de mogelijkheid hebben om maatregelen te registreren. Binnen ISO2HANDLE kan dit en kunt u live overzichten maken van welke maatregelen waar nog open staan en voor wie.

Universele workflows

Binnen ISO2HANDLE kunt u automatische workflows maken met notificaties. Zo kunt u instellen dat als er een maatregel wordt gemaakt, de toegewezen persoon hier automatisch een mail van krijgt. Zodra deze persoon de maatregel op “afgerond” zet krijgt de indiener hier bericht van. ISO2HANDLE doet hierin een voorzet maar als u het anders wilt zien dan kunt u dit instellen zoals u wilt.

Notificaties

Zorg dat uw mensen altijd up-to-date zijn met live dashboards en notificaties. U kunt zelf instellen wanneer u vindt dat er een notificatie uitgestuurd moet worden en naar wie. Bijvoorbeeld: stuur een notificatie naar persoon X, Y en Z wanneer de “status” wijzigt van een klacht naar “A” of “B”. Stuur de inhoud van deze klacht mee in de mail en laat mij de mail aanvullen met een additioneel bericht.

Geavanceerd authorisatiemodel

Binnen ISO2HANDLE kunt u accounts toevoegen voor uw medewerkers. Vervolgens kunt u mensen toevoegen aan groepen die lees- of schrijfrechten hebben op stappen, formulieren, bestanden en grafieken. ISO2HANDLE doet hier in een voorzet, maar als u het anders wilt dan kunt u dit zelf instellen.

Geavanceerd gebruikersbeheer

U kunt gebruikers één voor één toevoegen of als bulkactie vanuit Excel. Deze gebruikers kunt u in groepen plaatsen die hun eigen rechten hebben. U kunt ook accounts toegang geven voor een bepaalde periode. Dit is bijvoorbeeld handig voor externe auditors.

Tweetalig

ISO2HANDLE is volledig tweetalig. U kunt met een simpele muisklik het hele platform dus Engelstalig of Nederlandstalig instellen.

Download uw handboek

Ieder handboek dat u maakt in ISO2HANDLE is volledig te downloaden naar Word, PDF of als print. Uw links, bestanden en formulieren worden hier automatisch aan toegevoegd.

Start je gratis demo