Veiligheidsladder

Wat is de veiligheidsladdernorm – 23 december 2019

Veilig werken en het daar aan gerelateerde bewustwordingsproces krijgt steeds meer aandacht binnen bedrijven. In principe geldt dat voor elke sector, maar voor bedrijven in de bouw– en techniekbranche in het bijzonder. Op zich is dat logisch, binnen deze sector is vaak sprake van een relatief groot aantal risico’s. Naar verhouding vinden er jaarlijks veel bedrijfsongevallen plaats, veelal te wijten aan onveilig handelen. In extreme gevallen is er zelfs sprake van een dodelijke afloop. Dat verhoogde risico is voor veel ondernemingen dan ook reden om serieus te kijken naar het veiligheidsvraagstuk. De noodzaak tot het ontwikkelen en stimuleren van een beleid om de veiligheid te garanderen is dan ook logisch. Hierbij is het wenselijk om de noodzakelijke aandacht te geven aan de bewustwording van de medewerkers. Met behulp van de veiligheidsladder, krijgen organisaties en ondernemingen de juiste handvatten aangereikt om gericht aan de slag te gaan met het verbeteren van dit veiligheidsbewustzijn.

Veiligheidsbewustzijn verhogen als drijfveer

Op het gebied van de veiligheid zijn er de afgelopen jaren flinke stappen gezet. Zo zijn er binnen tal van ondernemingen technische en organisatorische maatregelen genomen om de veiligheid te verbeteren. Te denken valt aan een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie. Hier mee kan de veiligheid en gezondheid binnen de organisatie worden verbeterd maar het is geen garantie dat daardoor ook het aantal te bedrijfsongevallen wordt verminderd. In veel gevallen is het juist te wijten aan onveilig gedrag van medewerkers. Dat laatste is een goede motivatie om aan de slag te gaan met de Veiligheidsladder. Een goede toepassing van die Veiligheidsladder verhoogt de bewustwording onder het personeel waardoor het veilig werken weer een prioriteit wordt. Met andere woorden: de Veiligheidsladder maakt het mogelijk dat veilig werken een structureel onderdeel wordt van de bedrijfscultuur.

 

Wat is de veiligheidsladder norm?

De Veiligheidsladder is de Nederlandse term voor wat ook bekend staat als ‘Safety Culture Ladder’ (SCL). Het is in de basis niks meer dan een beoordelingsmethode om het veiligheidsbewustzijn te vergroten en het beoogt het bewust veilig handelen te stimuleren. Het op de juiste manier toepassen van de Veiligheidsladder zorgt ervoor dat het aantal onveilige situaties en de daaraan verbonden incidenten worden teruggedrongen.

De Veiligheidsladder is daarmee een efficiënt middel om te meten hoe een organisatie omgaat met het veiligheidsvraagstuk. De oorsprong van de Veiligheidsladder ligt echter bij ProRail. Het achterliggende idee is gebaseerd op het ‘Hearts and Minds model’. Dit model kwam tot stand op basis van een universitaire studie die een periode van 20 jaar omvat en waarin het verhogen van het veiligheidsbewustzijn binnen tal van organisaties en ondernemingen werd onderzocht. Het beheer van de Veiligheidsladdernorm is sinds 1 juli 2016 in handen van de NEN.

Kaders voor veilig werken in de gehele keten

Het is mogelijk om het basisconcept van de Veiligheidsladder in algemene zin toe te passen, maar de mogelijkheden zijn in feite ruimer. Door de ruime toepasbaarheid in diverse sectoren is maatwerk mogelijk zodat er een passend kader ontstaat per sector. De kaders van de Veiligheidsladder bieden daardoor voor veel sectoren mogelijkheden om vorm te geven aan het veiligheidsvraagstuk, ongeacht het type bedrijf of branche. Ook met betrekking tot opdrachtgevers, -nemers of leveranciers wordt er geen onderscheid gemaakt. De opzet van de Veiligheidsladder is zodanig dat het toepasbaar is op de gehele keten. Daarmee wordt beoogt om zowel bedrijven als leveranciers te stimuleren meer aandacht te hebben voor het veilig werken. Dat heeft als gevolg dat certificering op basis van de Veiligheidsladder enkel mogelijk is als de overige ketenpartners in de organisatie voldoen aan de eisen van de Veiligheidsladder.

Meer veiligheidsbewustzijn is een hogere trede op de ladder

Zoals uit het bovenstaande blijkt is de Veiligheidsladder is een hulpmiddel om het veiligheidsbewustzijn onder medewerkers te vergroten en om handvatten aan te reiken bij het realiseren van een veiligheidscultuur on ondernemingen en organisaties. Zoals de naam al doet vermoeden is er sprake van diverse treden waardoor het veilig werken wordt gestimuleerd. De certificering is dus in feite ingedeeld in treden, waarbij het certificatietraject voor trede 5 tijdelijk niet mogelijk was. Sinds 1 juli 2019 is het ook voor de vijfde trede mogelijk om het certificatietraject te voltooien. Het veiligheidsbewustzijn van een organisatie en de mate waarin dit is doorgevoerd, bepaald de score op de Veiligheidsladder.

Beoordeling

Belangrijke aspecten bij een beoordeling zijn bijvoorbeeld de mate van verantwoordelijkheid, reflectie en investeringen. Om de juiste score te bepalen zijn er in totaal 18 karakteristieken bepaald die de scoringscriteria vormen. Deze 18 karakteristieken vormen de thema’s aan de hand waarvan  een onderneming binnen de vijf treden wordt beoordeeld. Onderstaande opsomming geeft een summier beeld van de normen waar een onderneming aan dient te voldoen:

  • Welke eisen daarbij horen.
  • Hoe deze eisen worden gewaardeerd.

In de meeste gevallen, met name als een onderneming als in het bezit is van een VCA-certificaat, zal men instappen op trede 3. Een certificering op basis van trede 5 is nog nooit gerealiseerd. Deze trede is de vooruitstrevende trede en een certificering op dit niveau is enkel theoretisch mogelijk. Het zou namelijk betekenen, dat er niks mankeert aan de organisatie of onderneming en dat er volledige foutloos wordt gewerkt.

Implementatie van de Veiligheidsladder norm

Voor elke organisatie of onderneming is het mogelijk om een certificering op basis van de Veiligheidsladder aan te vragen. Het feit dat steeds meer organisaties van hun relaties het bezit van een certificering op basis van deze norm eisen, geeft aan dat het een grote meerwaarde heeft. Met name bij aanbesteding kan een certificering het verschil maken en kan een organisatie zich nadrukkelijk onderscheiden van de concurrentie. Een organisatie maakt daarmee duidelijk dat de aanpak van het veiligheidsvraagstuk resultaat heeft en dat de medewerkers zich bewust zijn van de noodzaak tot veilig werken. Is een organisatie eenmaal gecertificeerd, dan  zal er een jaarlijkse meting plaatsvinden om vast te stellen hoe de organisatie er voor staat en kan men een trede stijgen of juist zakken.

De Veiligheidsladder implementeren

De zelfstandige implementatie van de Veiligheidsladder is voor veel organisaties een struikelblok. In veel gevallen is dat verklaarbaar doordat het een uitdaging kan zijn om de verschillende aspecten van de Veiligheidsladder te beoordelen. Ook het realiseren van een cultuuromslag binnen een onderneming kan een struikelblok zijn. ISO2HANDLE kan op basis van haar ervaring handreikingen geven en je van advies voorzien zodat de implementatie van de Veiligheidsladder binnen bereik ligt.

Veiligheidsladder in ISO2HANDLE:

Out of the box KMS

ISO2HANDLE is een flexibel en door jezelf inrichtbaar platform met als basis een out-of-the box kwaliteitsmanagementsysteem (KMS). 

Ons uitgangspunt is dat nagenoeg elke certificering (of het nu om een ISO, NEN, specifieke branche- of organisatie richtlijn is) op dit platform werkt. Het is een kwestie van de juiste template aanzetten en met inhoudelijke kennis eventueel met behulp van een consultant zelf aan de slag te gaan en je eigen KMS op te bouwen.  

Hierdoor hoef je niet zelf allerlei tools bij elkaar te zoeken en heb je alles op één plek, online en altijd beschikbaar.

Een goed ingericht KMS zorgt ervoor dat je organisatie voldoet aan de behoeften, eisen en wensen van medewerkers, directie, klanten en andere belanghebbenden. Ook het voldoen aan bepaalde Wet- en regelgeving kan hierbij horen.

Handboek opbouwen

Je start bij ons met een kant en klare voorzet (bijv ISO9001). Alle stappen die je moet zetten om een volledig kwaliteitsmanagementsysteem op te bouwen zijn al voor je klaargezet en zelfs vertaald naar begrijpelijke taal. Wil je bepaalde stappen overslaan of toevoegen? Dat is geen probleem. Wij doen een voorzet en je past het e.e.a. aan zodat het naadloos past bij je organisatie.

Daarnaast bieden we helpteksten en kant en klare voorzetteksten om je nog meer tijd te besparen.

Wil je nog andere normen toe te voegen? Geen probleem. Wij beschikken over vele templates met vele verschillende normen die naadloos met elkaar samenwerken.
Je kunt daardoor altijd met één klik jouw managementsysteem uitbreiden voor nieuwe certificaten of wetgeving. En dat scheelt tijd.

handboek-bouwen

Documentbeheer

Elke normgerelateerde stap die je in moet vullen om je certificaat te kunnen behalen is door je in te vullen in de vorm van  tekst, links naar intra- of internet pagina’s en/of bestanden. Word, PDF, Filmpje of diagram, je kan het allemaal toevoegen.

Alles wat je toevoegt krijgt direct automatisch versiebeheer waardoor je altijd een waterdichte historie hebt. 

Wil je samenwerken aan bepaalde documenten zonder dat de rest van de organisatie dit ziet of er voor zorgen dat alleen jij iets live kan zetten? Het kan allemaal met ISO2HANDLE.

Tekenbeleid

Is het voor je organisatie belangrijk dat bepaald beleid aantoonbaar ondertekend wordt door je collega’s? Met  ISO2HANDLE stuur je automatisch notificaties uit naar al je collega’s met het verzoek om de laatste versie van een bepaald document of procedure te ondertekenen. Op je dashboard zie je vervolgens live wie de procedure wel en niet ondertekend hebben en wanneer.

Registraties

Zodra je documentatie op orde is is het van belang dat je ook zaken gaat registreren. Alle benodigde registratie mogelijkheden hebben we standaard al voor jou klaargezet in de vorm van formulieren.

Wil je zelf formulieren uitbreiden of toevoegen? Geen probleem, met de knop “formulier toevoegen” voeg je zelf moeiteloos nieuwe formulieren toe die je koppelt aan je eigen handboek.

Heb je al registraties? Geen probleem, elk formulier is in ISO2HANDLE te importeren en exporteren van en naar Excel. Wil jij via je telefoon of Ipad registraties doen? Deze staan standaard klaar voor jou en je collega’s.

Automatische workflows

Registreren is goed maar vervolgens wil je ook dat er iets gebeurt.
ISO2HANDLE biedt daarom vol automatische workflows. Wij doen een voorzet maar als jij denkt dat het anders moet dan kan je dit allemaal eenvoudig zelf aanpassen.

Zo kan er bijvoorbeeld een e-mail verzonden worden naar een vooraf gedefinieerd of geselecteerd persoon wanneer er bijvoorbeeld een klacht wordt gemeld waarbij de categorie finance is. De ontvanger krijgt een e-mail of pushbericht op zijn PC of telefoon, klikt op de link en vult de registratie aan. Hierdoor gaan er weer nieuwe e-mails uit naar andere mensen die iets met de klacht moeten doen. Pas als de klacht naar tevredenheid is opgelost stopt de workflow.

Maatregelen beheer

Naast registraties en workflows is het belangrijk dat maatregelen toegevoegd, bijgehouden en gemonitord worden. 

ISO2HANDLE biedt daarom een zeer flexibele en volautomatische maatregelen module met monitoring. Hierdoor blijft er nooit iets liggen en gaan er automatisch notificaties uit als bijvoorbeeld iets dreigt te verlopen.

Dashboarding

Registreren is goed maar meten en trendanalyses maken is een zeer nuttige aanvulling. ISO2HANDLE biedt daarom een zeer flexibele rapportage mogelijkheid waardoor je zelf grafieken kunt maken over alle registraties die in het platform worden gedaan.

Zo kan je trend analyses, doorsneden en tal van andere grafieken maken. Deze grafieken kan je, desgewenst met documenten en formulieren plaatsen op je eigen dashboards.

Denk daarbij bijvoorbeeld aan een overzicht met: 

  • Aantallen klachten per categorie
  • Aantal openstaande klachten
  • Aantal nog niet ondertekende documenten
  • Aantal incidenten op het gebied van X,Y,Z

Gebruikersbeheer

De ene gebruiker is de andere niet. De ene gebruiker mag alleen iets bekijken, de andere mag alles en weer een ander alleen informatie toevoegen (bijvoorbeeld een formulier). 

Het platform van ISO2HANDLE kent vele mogelijkheden als het gaat om gebruikersbeheer. 

Wil je niet alle gebruikers met de hand toevoegen? Geen probleem. Upload een lijst met gebruikers via Excel en koppel ze eenvoudig aan gebruikersprofielen. Wil je nog een stapje verder gaan? Koppel dan ons platform via een Single Sign On mogelijkheid zodat je IT afdeling het gebruikersbeheer centraal kan regelen.

Audits

Als je organisatie gecertificeerd is dan zal een Certificerende Instantie (CI) eens in de zoveel tijd bij je organisatie op bezoek komen om te kijken of je de afgesproken procedures volgt en wat daarvan de resultaten zijn. Vaak kost een dergelijke audit je organisatie veel kostbare tijd.

Met het platform van ISO2HANDLE kan je op voorhand al zien wat je goed doet, wat beter kan en wat er nog mist. Daarnaast kan je ervoor kiezen de auditor van de Certificerende Instantie op afstand toegang te geven tot bepaalde delen van je digitale managementsysteem. Dit doe je met een vanaf – tot datum waarop jij de auditor toegang heeft. De auditor kan dan exact zien hoe het ervoor staat en komt daarna bij jou op kantoor om alleen nog de details te bespreken van eventuele gevonden punten. Dit scheelt de Auditor en jou veel tijd en daarmee vaak ook geld.

Meer weten? Bekijk dan onze functionaliteiten pagina

Wij helpen je met al je Veiligheidsladder vraagstukken

ISO2HANDLE is een platform dat ondernemers ondersteunt in het beheer van diverse normschema’s en wetgeving. Dit doen we samen met partners die je kunnen adviseren over de invulling van relevante normen en wetgeving.
Ben je benieuwd hoe we jou kunnen helpen met je vraagstuk? Neem dan contact met ons op op: +31(0)855800680 of start een gratis proefaccount.

Probeer ISO2HANDLE gratis uit voor 30 dagen. Dit kost niets en je zit nergens aan vast. Pas als je daadwerkelijk een contract met ons aangaat hoef je te betalen. Je kan al gebruik maken van het platform vanaf €995,- per jaar.

Waarom kiezen voor ISO2HANDLE?

Meer over Veiligheidsladder 

Nog niet overtuigd?
Lees de ervaringen van onze klanten 

Roelof Beeftink
ISO2Handle is flexibel, gebruikersvriendelijk en ideaal om je kwaliteitsmanagementsysteem (digitaal) te onderhouden. We gebruiken ISO2Handle voor ISO 9001:2015 en ISO 13485. Daarnaast hebben we een module voor AVG. Het systeem biedt veel …
Bert Koelewijn
Wij zijn eindgebruiker van ISO2Handle en dit managementsysteem bevalt ons tot op heden uitstekend. Met de overgang van VCA2008/5.1 naar VCA2017/6.0 zochten we een systeem waarmee we in eerste instantie op eenduidige en eenvoudige wijze een …
Maike Korthout
ISO2HANDLE heeft een top systeem wat flexibel in te zetten is voor elk bedrijf. Met de voorzetten die standaard in het systeem zitten, kun je als klein bedrijf op een praktische manier een managementsysteem opzetten. Het is ook mogelijk …
Jasper Steenkamp
Ik werk inmiddels enkele maanden samen met ISO2HANDLE en heb gemerkt dat ze erg flexibel en behulpzaam zijn. Daarnaast denken ze aan alle kanten met mij mee bij vragen, waardoor het resultaat vaak nog beter is dan ik voor ogen had.