Veiligheidsladder

Wij helpen u met al uw Veiligheidsladder vraagstukken

ISO2HANDLE is een platform dat ondernemers ondersteunt in beheer van diverse normschema's en wetgeving. Dit doen we samen met partners die u kunnen adviseren over de invulling van relevante normen en wetgeving. Bent u benieuwd hoe we u kunnen helpen met uw vraagstuk? Neem dan contact met ons op op: +31(0)853011772 of start een gratis proefaccount.

Google reviews

 • Maike Korthout

  ISO2HANDLE heeft een top systeem wat flexibel in te zetten is voor elk bedrijf. Met de voorzetten die standaard in het systeem zitten, kun je als klein bedrijf op een praktische manier een managementsysteem opzetten. Het is ook mogelijk alles zelf te doen, waardoor het ook aansluit op de systemen van grote bedrijven. Daarnaast is de service en ondersteuning goed, en wordt er altijd met je meegedacht. Ik werk als partner nauw samen met ISO2HANDLE en zou dit zeker niet meer anders willen!

 • Glenn Saber

  ISO2Handle is een top systeem om mee te werken en perfect om een audit mee te behalen. Overzichtelijk, makkelijk om mee te werken en vooral de medewerking vanuit de ontwikkelaars is erg goed. Het systeem biedt zoveel potentie dat er nog heel veel moois gaat komen en het kan niet anders dan dat dit hét systeem voor de toekomst gaat zijn op het gebied van kwaliteit en veiligheid.

 • A. Schroder

  Handig systeem
  Handig systeem, user-friendly, met agenda, deels ook zelf makkelijk in te richten, waardoor je geen enkele stap over het hoofd ziet en je wordt geholpen met het going-business gaan van het kwaliteitshandboek.
  Goede service.

 • W. Bommel

  Wij zijn eindgebruiker van ISO2Handle en dit managementsysteem bevalt ons tot op heden uitstekend. ISO2Handle is een veelomvattend systeem met registraties, documentatie etc. op uiteenlopende (deel)gebieden. Mogelijkheden die we in de toekomst verder gaan benutten voor ons ISO9001:2015 management systeem. Daarnaast is de prijs/kwaliteit verhouding prima en levert ISO2Handle goede support, aanrader dus!

 • Albert M

  Hands' on en betrouwbaar
  Bij ISO2HANDLE is service geen afdeling, maar het zit in hun "dna". Ik krijg steeds heel snel antwoord op vragen. Het is fijn dat de medewerkers van ISO2HANDLE zich ook na de aankoop blijven inzetten voor mijn maximale klanttevredenheid. Fijn om mee samen te werken. Sterk aanbevolen!

 • W. Bommel

  Dé manier om managementsystemen te digitaliseren!

Waarom kiezen voor ISO2HANDLE?

Wat is de veiligheidsladdernorm – 23 december 2019

Veilig werken en het daar aan gerelateerde bewustwordingsproces krijgt steeds meer aandacht binnen bedrijven. In principe geldt dat voor elke sector, maar voor bedrijven in de bouw– en techniekbranche in het bijzonder. Op zich is dat logisch, binnen deze sector is vaak sprake van een relatief groot aantal risico’s. Naar verhouding vinden er jaarlijks veel bedrijfsongevallen plaats, veelal te wijten aan onveilig handelen. In extreme gevallen is er zelfs sprake van een dodelijke afloop. Dat verhoogde risico is voor veel ondernemingen dan ook reden om serieus te kijken naar het veiligheidsvraagstuk. De noodzaak tot het ontwikkelen en stimuleren van een beleid om de veiligheid te garanderen is dan ook logisch. Hierbij is het wenselijk om de noodzakelijke aandacht te geven aan de bewustwording van de medewerkers. Met behulp van de veiligheidsladder, krijgen organisaties en ondernemingen de juiste handvaten aangereikt om gericht aan de slag te gaan met het verbeteren van dit veiligheidsbewustzijn.

Veiligheidsbewustzijn verhogen als drijfveer

Op het gebied van de veiligheid zijn er de afgelopen jaren flinke stappen gezet. Zo zijn er binnen tal van ondernemingen technische en organisatorische maatregelen genomen om de veiligheid te verbeteren. Te denken valt aan een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie. Hier mee kan de veiligheid en gezondheid binnen de organisatie worden verbeterd, maar het is geen garantie dat daardoor ook het aantal  te bedrijfsongevallen wordt verminderd. In veel gevallen is het juist te wijten aan onveilig gedrag van medewerkers. Dat laatste is een goede motivatie om aan de slag te gaan met de Veiligheidsladder. Een goede toepassing van die Veiligheidsladder verhoogt de bewustwording onder het personeel waardoor het veilig werken weer een prioriteit wordt. Met andere woorden: de Veiligheidsladder maakt het mogelijk dat veilig werken een structureel onderdeel wordt van de bedrijfscultuur.

 

Wat is de veiligheidsladder norm?

De Veiligheidsladder is de Nederlandse term voor wat ook bekend staat als ‘Safety Culture Ladder’ (SCL). Het is in de basis niks meer dan een beoordelingsmethode om het veiligheidsbewustzijn te vergroten en het beoogt het bewust veilig handelen te stimuleren. Het op de juiste manier toepassen van de Veiligheidsladder zorgt ervoor dat het aantal onveilige situaties en de daaraan verbonden incidenten worden teruggedrongen.

De Veiligheidsladder is daarmee een efficiënt middel om te meten hoe een organisatie omgaat met het veiligheidsvraagstuk. De oorsprong van de Veiligheidsladder ligt echter bij ProRail. Het achterliggende idee is gebaseerd op het ‘Hearts and Minds model’. Dit model kwam tot stand op basis van een universitaire studie die een periode van 20 jaar omvat en waarin het verhogen van het veiligheidsbewustzijn binnen tal van organisaties en ondernemingen werd onderzocht. Het beheer van de Veiligheidsladdernorm is sinds 1 juli 2016 in handen van de NEN.

Kaders voor veilig werken in de gehele keten

Het is mogelijk om het basisconcept van de Veiligheidsladder in algemene zin toe te passen, maar de mogelijkheden zijn in feite ruimer. Door de ruime toepasbaarheid in diverse sectoren is maatwerk mogelijk zodat er een passend kader ontstaat per sector. De kaders van de Veiligheidsladder bieden daardoor voor veel sectoren mogelijkheden om vorm te geven aan het veiligheidsvraagstuk, ongeacht het type bedrijf of branche. Ook met betrekking tot opdrachtgevers, -nemers of leveranciers wordt er geen onderscheid gemaakt. De opzet van de Veiligheidsladder is zodanig dat het toepasbaar is op de gehele keten. Daarmee wordt beoogt om zowel bedrijven als leveranciers te stimuleren meer aandacht te hebben voor het veilig werken. Dat heeft als gevolg dat certificering op basis van de Veiligheidsladder enkel mogelijk is als de overige ketenpartners in de organisatie voldoen aan de eisen van de Veiligheidsladder.

Meer veiligheidsbewustzijn is een hogere trede op de ladder

Zoals uit het bovenstaande blijkt is de Veiligheidsladder is een hulpmiddel om het veiligheidsbewustzijn onder medewerkers te vergroten en om handvaten aan te reiken bij het realiseren van een veiligheidscultuur on ondernemingen en organisaties. Zoals de naam al doet vermoeden is er sprake van diverse treden waardoor het veilig werken wordt gestimuleerd. De certificering is dus in feite ingedeeld in treden, waarbij het certificatietraject voor trede 5 tijdelijk niet mogelijk was. Sinds 1 juli 2019 is het ook voor de vijfde trede mogelijk om het certificatietraject te voltooien. Het veiligheidsbewustzijn van een organisatie en de mate waarin dit is doorgevoerd, bepaald de score op de Veiligheidsladder.

Beoordeling

Belangrijke aspecten bij een beoordeling zijn bijvoorbeeld de mate van verantwoordelijkheid, reflectie en investeringen. Om de juiste score te bepalen zijn er in totaal 18 karakteristieken bepaald die de scoringscriteria vormen. Deze 18 karakteristieken vormen de thema’s aan de hand waarvan  een onderneming binnen de vijf treden wordt beoordeeld. Onderstaande opsomming geeft een summier beeld van de normen waar een onderneming aan dient te voldoen:

 • Welke eisen daarbij horen.
 • Hoe deze eisen worden gewaardeerd.

In de meeste gevallen, met name als een onderneming als in het bezit is van een VCA-certificaat, zal men instappen op trede 3. Een certificering op basis van trede 5 is nog nooit gerealiseerd. Deze trede is de vooruitstrevende trede en een certificering op dit niveau is enkel theoretisch mogelijk. Het zou namelijk betekenen, dat er niks mankeert aan de organisatie of onderneming en dat er volledige foutloos wordt gewerkt.

Implementatie van de Veiligheidsladder norm

Voor elke organisatie of onderneming is het mogelijk om een certificering op basis van de Veiligheidsladder aan te vragen. Het feit dat steeds meer organisaties van hun relaties het bezit van een certificering op basis van deze norm eisen, geeft aan dat het een grote meerwaarde heeft. Met name bij aanbesteding kan een certificering het verschil maken en kan een organisatie zich nadrukkelijk onderscheiden van de concurrentie. Een organisatie maakt daarmee duidelijk dat de aanpak van het veiligheidsvraagstuk resultaat heeft en dat de medewerkers zich bewust zijn van de noodzaak tot veilig werken. Is een organisatie eenmaal gecertificeerd, dan  zal er een jaarlijkse meting plaatsvinden om vast te stellen hoe de organisatie er voor staat en kan men een trede stijgen of juist zakken.

De Veiligheidsladder implementeren

De zelfstandige implementatie van de Veiligheidsladder is voor veel organisaties een struikelblok. In veel gevallen is dat verklaarbaar doordat het een uitdaging kan zijn om de verschillende aspecten van de Veiligheidsladder te beoordelen. Ook het realiseren van een cultuuromslag binnen een onderneming kan een struikelblok zijn. ISO2HANDLE kan op basis van haar ervaring handreikingen geven en u van advies voorzien zodat de implementatie van de Veiligheidsladder binnen bereik ligt.

 

Standaard in ISO2HANDLE

Al uw documentatie op één plek in de cloud

Met ISO2HANDLE heeft u altijd al uw documentatie op één plek, online en in de cloud. Al deze documentatie werkt met elkaar samen waardoor u nooit zaken dubbel hoeft vast te leggen. Daarnaast bevat ISO2HANDLE automatisch revisiebeheer. U kunt daardoor altijd zien wat wanneer is aangepast door wie en u raakt dus nooit iets kwijt. Mist u stappen, wilt u stappen uitzetten of verbergen voor bepaalde groepen? Geen probleem, in ISO2HANDLE kunt u dit moeiteloos zelf instellen.

Al uw registraties op één plek in de cloud

ISO2HANDLE biedt alle registraties die u nodig heeft voor uw normen en of brancherichtlijnen. Wij zetten hiervoor formulieren voor u klaar. Deze formulieren zijn zeer toegankelijk op zowel mobiel, tablet als op uw desktop en werken met elkaar samen waardoor u nooit zaken dubbel hoeft in te vullen. U kunt zelf formulieren uitbreiden, aanpassen, uitschakelen of toevoegen.

Excel import & export

U kunt in ISO2HANDLE snel en eenvoudig al uw registraties importeren, exporteren en aanpassen met de Excel module. Dit scheelt tijd en geld.

Geavanceerde live rapportages

ISO2HANDLE heeft een zeer geavanceerde rapportagemodule. Hierin kunt u van ieder formulier de inhoud van alle registraties gebruiken als datapoints in tal van grafieken. Wij doen hierin een voorzet maar als u het anders wilt zien dan kunt u zo veel grafieken maken als u wilt. Over ieder denkbare X- en Y-as met filters, diverse lijnen en historie. Deze grafieken kunt u vervolgens op uw eigen dashboards toevoegen zodat u altijd in control bent.

Al uw bestanden centraal met revisiebeheer

U kunt binnen ISO2HANDLE bestanden uploaden bij stappen, formulieren, maatregelen of andere relevante items. Dit geüploade bestand heeft zijn eigen authorisatiemogelijkheden en is vervolgens op andere plekken opnieuw te koppelen. Bestanden hebben binnen ISO2HANDLE ook eigen revisiebeheer waardoor u altijd met de laatste versie werkt.

Integraal maatregelen beheer

Op tal van plekken in uw managementsysteem wilt u de mogelijkheid hebben om maatregelen te registreren. Binnen ISO2HANDLE kan dit en kunt u live overzichten maken van welke maatregelen waar nog open staan en voor wie.

Universele workflows

Binnen ISO2HANDLE kunt u automatische workflows maken met notificaties. Zo kunt u instellen dat als er een maatregel wordt gemaakt, de toegewezen persoon hier automatisch een mail van krijgt. Zodra deze persoon de maatregel op “afgerond” zet krijgt de indiener hier bericht van. ISO2HANDLE doet hierin een voorzet maar als u het anders wilt zien dan kunt u dit instellen zoals u wilt.

Notificaties

Zorg dat uw mensen altijd up-to-date zijn met live dashboards en notificaties. U kunt zelf instellen wanneer u vindt dat er een notificatie uitgestuurd moet worden en naar wie. Bijvoorbeeld: stuur een notificatie naar persoon X, Y en Z wanneer de “status” wijzigt van een klacht naar “A” of “B”. Stuur de inhoud van deze klacht mee in de mail en laat mij de mail aanvullen met een additioneel bericht.

Geavanceerd authorisatiemodel

Binnen ISO2HANDLE kunt u accounts toevoegen voor uw medewerkers. Vervolgens kunt u mensen toevoegen aan groepen die lees- of schrijfrechten hebben op stappen, formulieren, bestanden en grafieken. ISO2HANDLE doet hier in een voorzet, maar als u het anders wilt dan kunt u dit zelf instellen.

Geavanceerd gebruikersbeheer

U kunt gebruikers één voor één toevoegen of als bulkactie vanuit Excel. Deze gebruikers kunt u in groepen plaatsen die hun eigen rechten hebben. U kunt ook accounts toegang geven voor een bepaalde periode. Dit is bijvoorbeeld handig voor externe auditors.

Tweetalig

ISO2HANDLE is volledig tweetalig. U kunt met een simpele muisklik het hele platform dus Engelstalig of Nederlandstalig instellen.

Download uw handboek

Ieder handboek dat u maakt in ISO2HANDLE is volledig te downloaden naar Word, PDF of als print. Uw links, bestanden en formulieren worden hier automatisch aan toegevoegd.

Start je gratis demo