Winkel

Volledig management systeem met alle tools die u nodig heeft zoals:

Werkplek inspecties
automatische notificaties
Rapportages
Account beheer
Bestanden beheer
Integreerd met andere normschema's

ISO 45001

 400,00

Als u gebruik wilt maken van ISO2HANDLE voor ISO 45001 neem dan contact op met een van onze consultants op het gebied van ISO 45001. Zij kunnen voor u een omgeving aanvragen en/of u ondersteunen bij het implementeren van de norm.

Profielfoto
AAJ Advies
AAJ Advies
Profielfoto
IKAS
Coöperatie Ikas C.I.T.O. ua
Profielfoto
Kleemans
Kleemans

Van OHSAS naar ISO

In 2013 is besloten om OHSAS 18001 te herzien en als ISO-norm te publiceren. ISO 45001 is dé managementsysteemnorm voor arbomanagement en sluit aan bij de High Level Structure van ISO. De HLS maakt het onder andere mogelijk om systemen gemakkelijker te integreren en audits voor de diverse managementsysteemnormen te combineren. Omdat ISO 45001 deze structuur volgt zal die goed aansluiten op ISO 9001 voor kwaliteitsmanagement en ISO 14001 voor milieumanagement. Op die manier kunnen organisaties hun geïntegreerde KAM-systeem volledig op ISO-normen baseren. ISO 45001 vervangt OHSAS 18001.

Belang
Wereldwijd overlijden jaarlijks 2,3 miljoen mensen als gevolg van arbeidsongevallen of ziektes die werk gerelateerd zijn. Ongelukken in werksituaties en onveilige arbeidsomstandigheden kunnen worden verminderd of zelfs worden voorkomen wanneer robuuste en effectieve arbomanagementsystemen zijn geïmplementeerd.

Dodelijke ongevallen op de werkplek springen het meest in het oog maar het merendeel van de werkgerelateerde sterfgevallen is de oorzaak van een slechte gezondheid en ziekten die worden veroorzaakt door te lange blootstelling aan risico’s en gevaarlijke stoffen. De ILO schat dat de directe en indirecte kosten van werkgerelateerde ziekten ongeveer 4 procent van het bruto nationaal product bedragen, ofwel wereldwijd 2,8 biljoen dollar per jaar. Daarom zou iedere organisatie proactief met werkgerelateerde gezondheid en veiligheid om moeten gaan. ISO 45001 biedt daarvoor een uitstekend kader.