Kwaliteitsmanagement en kwaliteitszorg

Door middel van kwaliteitsmanagement en kwaliteitszorg kan jij je organisatie en dienstverlening verbeteren. Niet alleen je producten, maar ook van je diensten, processen en systemen. Kwaliteitsmanagement geeft daarnaast ook een boost aan jouw medewerkers, leidinggevenden en kennis. Dit gebeurt structureel op een integrale wijze. Als dit niet werk, zie je dat:

  • Veel zaken buiten jouw proces omgaan
  • Je klanten dreigt te verliezen, omdat andere partijen meer kwaliteit en gemak bieden
  • Afdelingen of teams die zich eerder lijken tegen te werken dan dat ze samenwerken

 

Herken je één of meer van de bovenstaande punten? Dan is kwaliteitsmanagement een geschikt hulpmiddel voor je, zodat jouw organisatie het juiste kwaliteitsdenken in het DNA krijgt. Kwaliteitsmanagement zorgt ervoor dat je prestaties en klanttevredenheid zal stijgen.

 

Er wordt te vaak aangenomen dat kwaliteitsmanagement en kwaliteitszorg alleen hulpmiddelen zijn voor stafafdelingen. Kwaliteitsmanagement is een discipline die ervoor moet zorgen dat het kwaliteitsbewustzijn sterk wordt verhoogd. Dit kan alleen als jouw organisatie hiermee van A tot Z doordrenkt wordt. Iedereen in jouw organisatie moet het constant verbeteren van kwaliteit gaan zien als een prioriteit in de dagelijkse praktijk. Kwaliteitszorg moet diep verankerd worden in je bedrijfsprocessen wil het effect hebben, pas dan volgen vanzelf betere financiële resultaten.

 

Wat is kwaliteit?

Kwaliteit is een bekend begrip. Men gebruikt dit containerbegrip bijna iedere dag. Tegelijkertijd is dit een begrip dat niet eenvoudig te duiden is. Want wat betekent kwaliteit nu precies? Betreft dit de levensduur van producten? De garantie die jij je klanten biedt? Of gaat kwaliteit over leversnelheid en leverbetrouwbaarheid? We kunnen stellen dat kwaliteit vele gezichten kent. Denk dus samen na over hoe je kwaliteitszorg binnen jouw organisatie concreet en meetbaar wil maken. Op deze manier kunnen alle medewerkers het begrijpen, uitleggen en hiernaar handelen. Daarnaast kan je dus ook beter op kwaliteitszorg sturen.

 

De definitie van kwaliteitszorg en kwaliteitsmanagement luidt als volgt: “Het doelgericht managen van een continu verbeterproces om de kwaliteit blijvend te verhogen en de prestaties van de organisaties structureel verbeteren”.

 

Formule: E = K x A

De kwaliteit binnen jouw organisatie kan nog zo hoog zijn, maar het zal niet effectief zijn als je klant jouw producten of diensten niet accepteert of afneemt. Dit is de Wet van Maier: effectiviteit = kwaliteit x acceptatie. Anders gezegd: “perfectie is de vijand van goed genoeg”. Je moet op zoek gaan naar een gezonde balans tussen de investeringen die je doet in kwaliteitsverbeteringen en de resultaten.

 

Kwaliteitsmanagement en verbetermethoden

Er zijn verschillende soorten kwaliteitsmanagementsystemen. Zo is het INK-managementmodel ingericht om de kwaliteit binnen de gehele organisatie te verbeteren. Daarnaast bestaan er kwaliteitsmanagementsystemen als: 9000/9001, de HKZ-certificering, Lean Six Sigma, Total Quality Management et cetera. Al deze systemen gaan uit van de bekende methodiek voor constante verbetering: het Plan-Do-Check-Act-proces (PDCA).

 

Hoe zet u kwaliteitszorg op de agenda?

Er moet bewustwording worden gecreëerd onder het management over dat kwaliteitszorg de sleutel is tot structureel betere resultaten. Het management moet het besef krijgen dat kwaliteitszorg een manier is om concurrentie op lange termijn voor te blijven. Of misschien zelf te kunnen overleven, in het bijzonder bij slechtere economische omstandigheden. Klanten kiezen meestal voor kwalitatieve producten en een betrouwbare partner. Door onze jarenlange ervaring met het implementeren van kwaliteitsmanagementsystemen weten wij hoe je dat succesvol kunt doen. ISO2HANDLE helpt je daarom graag bij het implementeren van een goed kwaliteitsmanagementsysteem. Wil je meer weten over kwaliteitsmanagement en kwaliteitszorg? Neem contact met ons op.