Kwaliteitscontrole i.p.v. kwantiteitscontrole

Kwaliteitscontroles worden steeds belangrijker, of het nu om wetgeving, certificering of klanttevredenheid gaat. Met name in de food- en AGF branche stellen klanten en de overheid steeds hogere eisen als het gaat om product- en voedselkwaliteit. Veel organisaties stellen zichzelf hierdoor de vraag: “Hoe kan ik aan de kwaliteitseisen van mijn klanten blijven voldoen zonder een enorme druk op mijn organisatie te leggen?”.

 

Traceability

In de voedselindustrie is traceability geen wens meer maar een plicht om aan de voedselveiligheidseisen te voldoen. Een beperkt aantal vaste leveranciers en klanten zijn nog makkelijk bij te houden in Excel. Naarmate het assortiment groter wordt en het aantal leveranciers en klanten stijgt, wordt het steeds lastiger om de goederenstromen van het begin tot het einde te registreren. Hierbij speelt de herkomst van de producten een grote rol voor de controle van de kwaliteit. Traceability is een mooie kapstok om de kwaliteitscontrole aan op te hangen.

 

Hoe implementeer ik kwaliteitscontroles?

Kwaliteitscontroles kunnen uit verschillende procestappen bestaan. Voor het juist invoeren van deze controles is het productsoort van belang. Een framboos kan bijvoorbeeld niet vergeleken worden met een aardappel. Daarnaast is het belangrijk dat je criteria opstelt bij het leveren van een partij. Deze criteria moeten wel in een eerder stadium worden vastgelegd. Goederen dienen bij binnenkomst een uitgevoerde keuring te krijgen. Dit is een perfect moment omdat:

  • De kwaliteit van deze partij direct bekend is en kan dienen als referentiekader;
  • Je gelijk toetst of de leverancier de gewenste kwaliteit heeft geleverd.

 

Net zoals jij eisen stelt aan je leverancier, stelt je klanten eisen aan het product dat je aanlevert. De grote retailers hebben tegenwoordig een sterke invloed op de markt, waardoor ze steeds meer eigen eisen stellen. Met deze informatie in ons achterhoofd stellen we dat er ook als het product een magazijn verlaat gecontroleerd moet worden. We raden aan om een beperkte laatste controle te houden. Houd er echter wel rekening mee dat er bij problemen snel geschakeld dient te worden. Dit kan dus zorgen voor onnodige stress. Periodieke controles kunnen hierin een uitkomst bieden, als het gaat om voorraden met een beperkte houdbaarheid. Als alles goed is geregistreerd is de afdeling verkoop in staat om hiervoor een geschikte partij te kiezen.

 

Administratie

Ieder product is anders, daarom beperken kwaliteitsmedewerkers zich tot de standaard controles. Ook is het toevoegen van specifieke controlepunten bijna onmogelijk. Het is ook van belang de resultaten van de kwaliteitscontroles beschikbaar te laten zijn voor de hele organisatie, zodat bijvoorbeeld de juiste partij voor de klant kan worden uitgekozen.

 

IT speelt een steeds belangrijkere rol in het registeren van kwaliteitscontroles. ERP-oplossingen kunnen tegenwoordig resultaten op partij niveau vastleggen. Daarnaast biedt het de oplossing om specifiekere controles uit te voeren op basis van herkomst. Bovendien zijn de resultaten makkelijk te raadplegen, dit kan goed van pas komen als er bijvoorbeeld klachten zijn over de geleverde goederen.

 

Samengevat

  • Zorg ervoor dat de kwaliteitscontroles niet te laat in het kwaliteitsproces worden geïmplementeerd, zodat men kan sturen op resultaten;
  • Zorg ervoor dat de kwaliteitscontroles in een ERP-systeem worden geregistreerd, zodat informatie altijd makkelijk terug te vinden is.

 

Wil je meer weten over kwaliteitscontroles? ISO2HANDLE voorziet je graag van de juiste informatie! Neem contact op met ons. Wij helpen je graag verder.