Informatiebeveiligingsbeleid: Waarom en hoe zet ik het op?

De wet- en regelgeving rondom privacy en informatiebeveiliging wordt steeds strenger. Een managementsysteem helpt je bedrijfsvoering de juiste richtlijnen op te stellen rondom informatiebeveiliging. Daarnaast helpt een managementsysteem je de eerste stappen te zetten in het voldoen aan de privacywetgeving. Op deze pagina laten we je zien wat het belang is van een informatiebeveiligingsbeleid binnen je bedrijfsvoering en geven we je handvatten voor het opzetten van een beleid. 

 

Informatiebeveiligingsbeleid

Een informatiebeveiligingsbeleid of managementsysteem voor informatiebeveiliging (ISMS) laat zien hoe men met informatie omgaat binnen een bedrijfsvoering. Denk hierbij aan de manier waarop informatie verwerkt en beschermd wordt. In het beleid worden maatregelen en richtlijnen opgenomen om de veiligheid van de informatie te garanderen. Ook wordt er in het informatiebeveiligingsbeleid opgenomen hoe er moet worden omgegaan met incidenten. Een managementsysteem voor informatiebeveiliging stelt de organisatie in staat om deze maatregelen en richtlijnen vast te leggen, zodat er duidelijk is aan welke criteria voldaan moeten worden. Een belangrijke taak van het managementsysteem is het beschermen van persoonsgegevens. 

 

Het opstellen van een informatiebeveiligingsbeleid

Een managementsysteem voor informatiebeveiliging (ISMS) is voor iedere organisatie anders. Er bestaat geen eenduidig format die binnen elke organisatie past. Het is daarom belangrijk om een duidelijk beeld te hebben over welke beveiligingsrisico’s jouw organisatie loopt en vast te stellen op welke gebieden er maatregelen moet worden genomen.  Het opstellen van een managementsysteem voor informatiebeveiliging wordt gedaan aan de hand van de PDCA-stappen: Plan, Do, Check en Act. 

 

Plan: De eerste stap van het opstellen van een informatiebeveiligingsbeleid is het opstellen van een plan. Daarvoor is het noodzakelijk om een totaalanalyse van jouw organisatie te maken. Welke personen en afdelingen werken met vertrouwelijke gegevens, hoe gaat men momenteel om met vertrouwelijke gegevens en wat zijn risicogebieden binnen jouw organisatie omtrent gegevensbescherming? Eerst inventariseert jij je omgeving: welke veiligheidsrisico’s zouden interne- en externe relaties kunnen veroorzaken? Vervolgens breng je door middel van een risicoanalyse in kaart waar jouw organisatie nog meer veiligheidsrisico’s loopt. Door de risico’s in kaart te brengen, weet jij precies waar je maatregelen moet treffen. In een statement of applicability stel je vast welke gegevensbeveiliging in jouw organisatie aanwezig zouden moeten zijn. 

Do: In het statement of applicability heb je vastgelegd op welke gebieden jij maatregelen zou moeten treffen. In deze stap is het van belang dat jij deze maatregelen daadwerkelijk doorgevoerd hebt binnen jouw organisatie. Bij het vaststellen van de richtlijnen dien je rekening te houden met hoe medewerkers om dienen te gaan met deze maatregelen en de manier waarop de maatregelen goed worden toegepast. 

Check: In deze fase dien je met behulp van kritische prestatie indicatoren (KPI’s) te meten of de maatregelen die je genomen hebt effectief zijn. 

Act: In deze laatste stap zul je aan de slag moeten gaan met de kennis die je hebt vergaard in de voorgaande stappen. Is het informatiebeveiligingsbeleid nu compleet en effectief? Zie je nog een mogelijkheid tot verbetering? In deze fase ga je na of de beoogde doelen zijn bereikt. Bekijk of de uitgangspunten in de eerste stap nog geldig zijn. Mocht dit niet het geval zijn, dien je daar doeltreffend op in te spelen. 

Heb je nog vragen over het opstellen van een informatiebeveiligingsbeleid? Neem dan contact met ons op.