Informatiebeveiliging bij gemeenten

Het belang van ISO 27001 certificering

Door de huidige strenge wet- en regelgeving is het van belang om een ISO 27001 certificering te hebben. Daarnaast is ISO 27001 belangrijk voor het veilig stellen van organisatiebelangen. De ISO 27001 certificering is wereldwijd een erkende norm en biedt goede handvatten voor het op orde krijgen van de informatiebeveiliging. Klanten eisen steeds vaker dat hun leveranciers beschikken over een ISO 27001 certificaat. Hierdoor kan men aantonen dat de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie geborgd is. 

 

ISO 270001 certificering

Men ziet informatiebeveiliging vaak alleen als een ICT-uitdaging, echter komt er nog veel meer bij kijken. De toenemende noodzaak tot het vastleggen, raadplegen, uitwisselen van vertrouwelijke informatie zorgt namelijk voor nieuwe beveiligingsvraagstukken. Informatiebeveiliging wordt steeds belangrijker. Sinds mei 2018 is namelijk de AVG privacywet van kracht, waardoor de regelgeving rondom de beveiliging van persoonsgegevens is aangescherpt. Hierdoor is het nog belangrijker om je informatiebeveiliging goed op orde te hebben. 

 

Information Security Management System (ISMS)

De ISO 27001 certificering begint bij het inrichten van een managementsysteem voor informatiebeveiliging, dit wordt ook wel ISMS genoemd. ISMS staat voor Information Security Management System. Dit managementsysteem richt zich op het beschermen van waardevolle bedrijfsinformatie, zoals persoonsgegevens. Het ISMS schetst aan welke afspraken medewerkers zich moeten houden bij het gebruiken en uitwisselen van vertrouwelijke informatie. Door het gebruik van dit managementsysteem kan je eenvoudig en aantoonbaar voldoen aan de nieuwe AVG privacywetgeving. De ISO 27001 norm omschrijft op welke manier informatiebeveiliging procesmatig ingericht kan worden.  

 

De werking van ISMS

Aan de hand van een risicobeoordeling worden technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen geselecteerd en geïmplementeerd. ISMS draagt bij aan het beschermen van je bedrijfsgegevens en biedt vertrouwen en zekerheid aan alle stakeholders, met name je klanten. De ISO 27001 norm is opgezet volgens de standaard ISO-structuur (HLS), hierdoor is de opbouw van de norm herkenbaar en makkelijk te integreren in een bestaand kwaliteitsmanagementsysteem op basis van bijvoorbeeld de ISO 9001 norm. 

 

De noodzaak van ISO 27001 certificering 

Informatiebeveiliging is van cruciaal belang voor je bedrijfsvoering en de continuïteit daarvan. Een slechte informatiebeveiliging kan ernstige informatiebeveiligingsincidenten teweegbrengen, bijvoorbeeld:

  • Datalekken
  • Aantasting van vertrouwelijke informatie

 

Deze informatiebeveiligingsincidenten kunnen leiden tot grote financiële consequenties, denk hierbij aan: 

  • Herstelkosten
  • Boetes
  • Claims van bedrijven

 

Het zorgen voor een adequate informatiebeveiliging is niet alleen een kwestie van het voeren van beleid en het opstellen van maatregelen, maar vooral van het borgen van de naleving, houding en het gedrag. ISO2HANDLE vindt het daarom van belang dat een managementsysteem past bij uw bedrijfsvoering en daadwerkelijk een meerwaarde heeft. 

 

Risico’s verkleinen

Door middel van een informatiebeveiligingssysteem kan je risico’s verkleinen, informatiebeveiligingsincidenten voorkomen en je reputatie beschermen. Doordat je met een ISO 27001 certificaat kan aantonen dat je aan de strenge eisen rondom informatiebeveiliging voldoen heb je meer commerciële kansen. Zo zou je bijvoorbeeld deel kunnen nemen aan aanbestedingen, waar ISO 27001 als eis wordt gesteld. Na de invoering van de AVG privacywet eisen klanten steeds vaker dat partners hun informatiebeveiliging op orde hebben. Wanneer je in het bezit bent van een ISO 27001 certificaat geeft dat klanten het vertrouwen dat jouw organisatie waarde hecht aan informatiebeveiliging.

 

Haal je ISO 27001 certificaat bij ISO2HANDLE
Wil je graag de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van je bedrijfsinformatie aantoonbaar op orde hebben en je informatiebeveiligingsrisico’s verkleinen? Neem dan contact op met ISO2HANDLE.