Er bestaan diverse soorten van tekst editors, elk met hun eigen eigenschappen. De tekst editor van ISO2HANDLE heeft zijn eigen eigenschappen, die in de regel aansluiten bij bestaande teksteditors. Maar het kan zijn dat uw tekst anders tevoorschijn komt in de tekst editor van ISO2HANDLE. Voor de goede werking van de tekst editor van ISO2HANDLE verwijzen we u graag naar hoofdstuk 5 Normstappen, voor een algemene beschrijving.

Als wordt gekopieerd vanuit MS Word, dan worden ‘onderwater’, veel ‘styling’ elementen meegekopieerd. Dit kan voor problemen zorgen. Dit is te voorkomen door de te kopiëren tekst te plakken in de teksteditor en te ‘strippen’ met behulp van de ‘gom’. Selecteer de tekst en klik dan op de ‘gom.’